Svazky mikrotrubiček (s permanentní lubrikací na vnitřní straně vhodné pro zafukování optického vlákna nebo mikrokabelů) různých konfigurací jsou opatřeny tenkým pláštěm na bázi LDPE.Jsou určeny pro rychlou, jednoduchou a nákladově efektivní instalaci v jednom kroku. Svazky mikrotrubiček jsou především určeny pro efektivní výstavbu FTTH sítí.

Multi DB- silnostěnné mikrotrubičky o volitelné konfiguraci jsou opatřeny tenkým pláštěm.Mikrotrubičky vzhledem ke své vysoké odolnosti proti stlačení mohou být pokládány přímo do země bez další nutné ochrany. Tenký plášť svazku umožňuje velmi snadný přístup k jednotlivým mikrotrubičkám,následně k jejich odbočení a tím k úsporám nákladů na příslušenství.
 
Multi DI- slabostěnné mikrotrubičky o volitelné konfiguraci jsou opatřeny tenkým pláštěm a tedy vyžadují nutně při instalaci další ochranu. Obvyklou aplikací je, že se zatahují do už předinstalované chráničky.

obchodní manager:
Ing. Radek Slezák 
e-mail: radek.slezak@spur.cz
tel.:  +420 577 601 347