Vize, mise, firemní hodnoty

VIZE:

Být moderně řízenou výrobní firmou s vlastním výzkumem a vývojem, která je společensky zodpovědná, s vysokou mírou podnikatelské etiky.

MISE:

Myšlenky - inovace - realizace. Rozumíme současnosti a myslíme na budoucnost.

Firemní hodnoty:

  • ZODPOVĚDNOST
  • PROFESIONALITA
  • SPOLUPRÁCE
  • ROZVOJ