Historie firmy Spur

Důležité momenty v historii firmy:

 • před rokem 1992 - VÚGPT - Výzkumný ústav gumárenské a platikářské technologie založený firmou Baťa před 2. světovou válkou
 • 1992 - založení akciové společnosti SPUR ve Zlíně – firma SPUR a.s. jako historicky první na našem trhu zahájila výrobu HDPE kabelových chrániček
 • 1993 – založení dceřiné společnosti RETRIM CZ, spol. s r.o., společně s dánskou společností TRIMTRADE - ApS, zabývající se výrobou PVB fólií do předních skel automobilů a pro stavebnictví
 • 1994 – zahájení výroby lehčených izolačních a obalových trubic z pěnového polyetylenu zn. TUBEX®
 • 1998 – záhájení výroby reflexních materiálů zn. RETROX®
 • 2004 - prodej obchodního podílu v RETRIM CZ, spol. s r.o. americké firmě Du Pont, která tímto provedla svou historicky první investici do výrobních aktivit v postkomunistických zemích.
 • 2006 – zahájení výroby pásů z pěnového polyetylenu
 • 2008 – zahájení výroby EPE obalových materiálů – pytle, přířezy – pro spotřební, elektrotechnický, automobilový průmysl apod. - SPURO® Foam
 • 2008 – zahájení výroby EPP výlisků z vlastního granulátu – jedinečná technologie na evropském trhu
 • 2008 – zahájení provozu nového pracoviště ve zrekonstruované budově v areálu Svit ve Zlíně – zpracování EPE pásů – převíjení, formátování, laminace, svařování
 • 2008 – intenzivní výzkumná a vývojová činnost v oblasti syntézy optimalizovaných polymerních roztoků pro přípravu nanovláken, výroby nanovláken a aplikace netkaných vláknových útvarů z nanovláken.
 • 2008 - zahájení výroby PET a PP desek - pořízení výrobní linky VL010
 • 2009 - zahájení výroby bublinkové fólie moderní in-line technologií - maximální šíře 200 cm. - SPURO® Bubble
 • 2010 - zahájení výroby extrudovaných dutinkových desek. z polypropylenu - SPURO® Kart
 • 2011 - zahájení výroby transparetních desek z GPPS
 • 2011 - zahájení výroby EPE ochranných profilů a hran SPURO® Profile
 • 2012 - uvedení do provozu vlastní výrobní linky na přípravu nanovláken metodou electrospinning SPIN Line
 • 2012 - zahájení výroby filtračních materiálů s nanovlákny SpurTex – určeno pro filtraci vzduchu a vody
 • 2013 - zahájení výroby HDPE mikrotrubiček pro instalaci optických kabelů v telekomunikacích
 • 2013 - zahájení výroby extrudvaných EPE desek tl. 50mm
 • 2014 - zahájení výroby PP profilů s následnou laminací pro použití v interiérech - ochranné lišty pro kuchyňské linky
 • 2015 - zahájení výroby  EPE plovacích nudlí - SPURO® fun fom
 • 2016 - zahájení výroby protiskluzových polyethylenových podložek pod koberce
 • 2018 - zprovoznění  pracoviště kompaundace po výrobní i organizační stránce v budově G
 • 2018 - zahájení provozu nového skladu v B09 o celkové rozloze 1700 m2 a výšce 12m,  investice 34 mil. Kč
 • 2018 - zahájení provozu fotovoltaické elektrárny na střeše budovy B02
 • 2019 - zvedení do provozu depytlovací stanice pro jednodušší manipulaci s materiálem a dopravníku mezi budovami B12 a B13
 • 2019 - zprovoznění nové automatizované linky na extruzi nábytkových hran.
 • 2019 - instalace nové linky na  EPE pásy s jedním z nejvýkonnějších extruderů v Evropě
 • 2019 - zprovoznění nové řezačky laminačních fólií, určených pro kuchyňské PP profily,  zprovoznění automatické baličky profilů
 • 2019 - zahájení výroby IGLOU - nouzový přístřešek pro lidi bez domova
 • 2020 - zahájení výroby nanostrukturovaných filtračních materiálů SPURTEX® VS a PPa výrobků z něj - roušky, respirátory FFP2, FFP3         

Naše firma SPUR a.s. vznikla v rámci privatizace Výzkumného ústavu gumárenské a plastikářské technologie (VÚGPT) v roce 1992. Její kořeny, včetně základů know-how, však jsou už ve Zlínském chemickém výzkumném ústavu, založeném v roce 1934 firmou Baťa.

Výzkumný ústav gumárenské a plastikářské technologie fungoval jako hlavní výzkumná organizace v oblasti plastů a pryže pro tehdejší celé Československo. V roce 1992 byl schválen privatizační projekt na rozdělení VÚGPT na samostatnou gumárenskou část (dnešní IGTT a.s.) a plastikářskou část (SPUR a.s.). Postupně jsme vedle výzkumné činnosti zahájili speciální plastikářskou výrobu založenou převážně na vlastních výzkumných pracích.

Výrobní činnost jsme začali v privatizovaných objektech na laboratorních a poloprovozních zařízeních v přibližně 10 druzích plastikářské výroby, které se postupně vyprofilovaly do dnešní podoby výrobního programu.

Významným krokem v historii SPUR a.s. bylo v roce 1993 založení dceřiné společnosti RETRIM CZ, spol. s r.o. společně s dánskou společností TRIMTRADE - ApS, zabývající se výrobou PVB fólií do předních skel automobilů a pro stavebnictví. V roce 2004 jsme svůj obchodní podíl prodali americké společnosti Du Pont a tím získali důležitý potenciál k dalšímu rozvoji.

V současné době, díky strategickým investicím především do nových a moderních technologických zařízení, jsme prosperující a rozvíjející se plastikářskou firmou.