Dotace

Dotace – program OP PIK
Realizované projekty v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK):

 • Fotovoltaický systém bez akumulace pro spotřebu SPUR a.s., II. etapa - více informací o projektu realizovaném v programu Úspory energie – fotovoltaické systémy ZDE
 • Produkce respirátorů a roušek specializovaných na efektivní záchyt virových částic - více informací o projektu realizovaném v programu TECHNOLOGIE XII. - COVID-19 ZDE
 • Zřízení školicího střediska se zaměřením na vzdělávání v plastikářském oboru - více informací o projektu realizovaném v programu Školicí střediska ZDE
 • Fotovoltaický systém pro potřeby plastikářské výroby - více informací o projektu realizovaném v programu Úspory energie – fotovoltaické systémy ZDE
 • Technologická inovace výroby fyzikálně lehčených polyolefinických pěn – více informací o projektu realizovaném v programu Inovace ZDE
 • Výzkum a vývoj procesu extruze lehčených plastů pro aplikace tvarově složitých profilů  – více informací o projektu realizovaném v programu Aplikace ZDE
 • Rekonstrukce objektu pro moderní plastikářskou výrobu -  více informací o projektu realizovaném v programu Nemovitosti ZDE
 • Technologická inovace nábytkových hran – více informací o projektu realizovaném v programu Inovace ZDE

CZ_RO_B_C


Dotace - program OPZ
Realizované projekty v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ):
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců SPUR a.s. -  projekt realizovaný v rámci prioritní osy OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Logo OPZ barevné

Dotace - program OPPI
Prostřednictvím agentury CzechInvest společnost SPUR a.s. získala podporu ze Strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu pro rozvoj vlastní výroby.
Realizované projekty v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI):

 • Rozšíření střediska pro průmyslový výzkum a vývoj aplikované výroby plastů (program Potenciál) - ukončeno 2011
 • INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Zlepšení tepelně technických vlastností budov žadatele (program Eko-energie) - ukončeno 2011
 • Pořízení a rekonstrukce objektu pro aplikovanou výrobu plastů (program Nemovitosti) - ukončeno 2013
 • Průmyslová hala pro výrobu lehčených plastů (program Nemovitosti) - ukončeno 2013
 • Speciální aplikace plastů jako náhrada skleněných tabulí (program Inovace) - ukončeno 2013
 • Vícevrstvé tepelné izolace s reflexními fóliemi (program Inovace) - ukončeno 2013
 • Vývojové a konstrukční centrum obalových materiálů (program Potenciál) - ukončeno 2014
 • Inovace sortimentu výroby plastových dutinkových desek (program Inovace) - ukončeno 2014
 • Inovace lehčení plastů a její aplikace do nových kategorií výrobků (program Inovace) - ukončeno 2015
flag_yellow_low EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Dotace - program OP LZZ
Prostřednictvím agentury CzechInvest a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR společnost SPUR a.s. získala podporu z Evropského sociálního fondu pro rozvoj zaměstnanců.
Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost:

 • Systémový přístup uplatitelného rozvoje -  ukončeno 2015
 • Zvyšování odborné kvalifikace specializovaných zaměstnanců SPUR a.s. pro zdokonalení výroby unikátních výrobků -  ukončeno 2014
Logo OPLZZ + MPSV (3)