Novinky

Získali jsme Čestné uznání v soutěži Inovační firma Zlínského kraje 2021

Získali jsme Čestné uznání v soutěži Inovační firma Zlínského kraje 2021

Ve středu 24. 11. 2021 se konalo slavnostní vyhlášení soutěže Inovační firma Zlínského kraje. Té se letos zúčastnilo rekordních 26 účastníků a naše firma získala Čestné uznání. Smyslem soutěže je podnítit firmy k vyšší míře inovací oceňováním a zviditelňováním nejlepších podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji.

Letos se konal již sedmý ročník této soutěže, přičemž ocenění se uděluje jednou za dva roky. Přihlášené projekty hodnotí na základě předem zvolených kritérií nezávislá porota odborníků, v nichž nechybí podnikatelé, či zástupci výzkumné a veřejné sféry. „Ocenění Inovační firma Zlínského kraje pomáhá zvyšovat prestiž a kredit firmy, a také napomáhá k dobrému vnímání u zákazníků. Vítězné firmy mají právo používat logo soutěže při propagaci a budou prezentovány v krajských médiích,“ vyzdvihl jednatel Technologického inovačního centra Zlín Lukáš Trčka benefity pro zúčastněné firmy. Soutěž probíhá pod záštitou Zlínského kraje a její organizací je tradičně pověřeno Technologické inovační centrum se sídlem ve Zlíně. Mezi hlavní partnery soutěže patří Univerzita Tomáše Bati, Česká spořitelna, Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje nebo CzechInvest.

„Vám všem, kdo se na inovacích podílíte, děkuji za to, co Zlínskému kraji svojí kreativitou přinášíte, a přeji vám hodně energie a nadšení do další práce. Společně se svými kolegy z Rady Zlínského kraje vám moc fandíme a chceme vás ujistit, že jsme otevření myšlence inovací a vzájemné spolupráci v této oblasti," uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, který vítězným společnostem pogratuloval.

Naše firma se do soutěže přihlásila hned se třemi projekty. V době celospolečenské paniky z koronaviru a nedostatku ochranných pomůcek jsme ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně úspěšně dokončili vývoj vlastního filtračního nano materiálu, nakoupili výrobní a balicí linky, a spustili velkokapacitní výrobu roušek a respirátorů pro celou ČR, s cílem chránit naše obyvatele před nákazou. V mezičase jsme se pustili do technologické inovace výroby fyzikálně lehčených polyolefinických pěn, postavili novou halu, nakoupili roboty a začali vyrábět panely pro nouzové „domky“ lidem v oblastech postižených konflikty a přírodními katastrofami. Bylo to nesnadné období pro nás všechny, zrodila se v něm ale spousta dobrých nápadů. Věříme, že si všichni naši zaměstnanci zaslouží uznání, proto jsme se historicky poprvé přihlásili do soutěže Inovační firma Zlínského kraje. A v průběhu slavnostního večera jsme si skutečně z rukou náměstka hejtmana Lubomíra Trauba převzali Čestné uznání Inovační firma Zlínského kraje 2021.

Více na adrese www.inovacnifirma.cz.

Záznam z předávání ocenění je dispozici zde.