Pronájmy

P. Janoštíková Pavla Janoštíková
Středisko správy majetku
pronájem nebytových prostor
tel.:  +420 577 601 641
fax:  +420 577 601 220
e-mail: pavla.janostikova@spur.cz